2000+ afgørelser og lovændringer opdateres flere gange ugentligt!

Principmeddelelse 13-21 om arbejdsskade – tilbagebetaling – kompetence – privatretlig aftale

Principmeddelelse 13-21 fastslår Arbejdsskademyndighederne træffer afgørelse om alle forhold efter arbejdsskadesikringsloven, herunder spørgsmål om tilbagebetaling….

 Posted in Principafgørelse 2021

Principmeddelelse 12-21 om tabt arbejdsfortjeneste – beregning – seneste lønindtægt – fleksjob

Principmeddelelse 12-21 fastslår Ved beregningen af tabt arbejdsfortjeneste tages der udgangspunkt i forælderens seneste lønindtægt…

 Posted in Principafgørelse 2021

Principmeddelelse 11-21 om ulovligt skolefravær – standsning af børne- og ungeydelsen

Principmeddelelse 11-21 om ulovligt skolefravær – standsning af børne- og ungeydelsen – registrering af fravær…

 Posted in Principafgørelse 2021

Principmeddelelse 10-21 om sygedagpenge

principmeddelelse 10-21 om sygedagpenge – tidspunkt for ret til sygedagpenge – første fraværsdag Principmeddelelse 10-21…

 Posted in Principafgørelse 2021

principmeddelelse 9-21 om forsorgshjemmets rolle – efterforsorg

Principmeddelelse 9-21 omskriver offentliggjort praksis om efterforsorg Principmeddelelse 9-21 er en omskrivning af principmeddelelse 59-17….

 Posted in Principafgørelse 2021

principmeddelelse 8-21 om opholdskommune – mellemkommunal refusion – forsorgshjem – efterforsorg – pligt til at hjælpe

Principmeddelelse 8-21 fastslår En person, der indskrives på forsorgshjem, får som udgangspunkt opholdskommune i den…

 Posted in Principafgørelse 2021

principmeddelelse 7-21 om arbejdsskade – anmeldelsesfrist – fristens udløb

Principmeddelelsen fastslår Arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejdsskade. Hvis arbejdsgiver ikke anmelder arbejdsskaden,…

 Posted in Principafgørelse 2021

principmeddelelse 6-21 om stedbarnsadoption – anvendelse af surrogatmor

Principmeddelelsen fastslår: En adoption må kun bevilges, når den kan antages at være bedst for…

 Posted in Principafgørelse 2021

principmeddelelse 5-21 om samvær – netværk – afbrydelse

Principmeddelelsen omskriver offentliggjort praksis Principmeddelelsen er en omskrivning af principmeddelelse 57-15. Omskrivningen, som er foretaget…

 Posted in Principafgørelse 2021

principmeddelelse 4-21 om indstilling til børn og unge-udvalget – alternative indstillinger – samvær – overgreb – betydningen af en sigtelse

Principmeddelelsen fastslår Når kommunens børn og unge-udvalg skal træffe afgørelse, skal forvaltningen udarbejde en indstilling…

 Posted in Principafgørelse 2021