2000+ afgørelser og lovændringer opdateres flere gange ugentligt!

256

FOU 2021-21.

Visninger: 1.005 FOU 2021-21 Ikke ret til social pension for uddannelsestid i udlandet og nedsættelse…

 Posted in Ombudsmandsudtalelse
256

principmeddelelse 18-21 om ressourceforløb – indsats – afklaring af arbejdsevne – beskæftigelsestilbud

Hvis kommunen kan hjælpe en person ind på arbejdsmarkedet gennem en almindelig indsats i form af fx virksomhedspraktik eller vejledning og opkvalificering, er personen ikke i målgruppen for et ressourceforløb. Det gælder også, selvom personen har en varig og væsentlig funktionsnedsættelse som følge af helbredsmæssige forhold.

 Posted in Principafgørelse 2021
256

Principmeddelelse 17-21 om billigst egnede bil – særlig indretning – ansøgningstidspunkt

Visninger: 142 Principmeddelelse 17-21 fastslår Støtte til køb af bil Bilstøttereglerne i serviceloven og bilbekendtgørelsen…

 Posted in Principafgørelse 2021
256

Principmeddelelse 16-21 om boligstøtte – fraflytning og tilbagebetaling

Tilbagebetaling af boligstøtte opstået i forbindelse med boligstøttemodtagers fraflytning fra boligen skal afgøres efter boligstøtteloven og ikke efter den obligationsretlige grundsætning om condictio indebiti.

 Posted in Principafgørelse 2021
256

SU – EU-arbejdstager – uforskyldt ledig

Visninger: 453 Afgørelse om bevarelse af arbejdstager-status jf. EU-rettens direktiv 2004/38/ef En EU-statsborger, som er…

 Posted in Jcenter
256

2021-15. Genoptagelse af sager af egen drift. Administrative vanskeligheder. Verserende sager om løbende ydelser

Ved Justitsministeriets notat af 1. april 2020 og Beskæftigelsesministeriets brev af 16. april 2020 blev det konkluderet, at pensionslovens § 29, stk. 4, nr. 1, var i strid med artikel 5 i forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

 Posted in Ombudsmandsudtalelse
256

Principmeddelelse 15-21 om fradrag og nedsættelse af ydelse – sanktioner – rådighed – vejledning – gruppevejledning

Visninger: 185 Principmeddelelse 15-21 fastslår: Efter de vejledningsregler, der er indført i aktivloven pr. 1….

 Posted in Principafgørelse 2021
256

Principmeddelelse 14-21 om sygedagpenge – beskæftigelseskrav – orlov uden løn

Visninger: 190 Principmeddelelse 14-21 fastslår Retten til sygedagpenge er betinget af, at sygedagpengelovens beskæftigelseskrav er…

 Posted in Principafgørelse 2021
256

Principmeddelelse 13-21 om arbejdsskade – tilbagebetaling – kompetence – privatretlig aftale

Visninger: 187 Principmeddelelse 13-21 fastslår Arbejdsskademyndighederne træffer afgørelse om alle forhold efter arbejdsskadesikringsloven, herunder spørgsmål…

 Posted in Principafgørelse 2021
256

Principmeddelelse 12-21 om tabt arbejdsfortjeneste – beregning – seneste lønindtægt – fleksjob

Visninger: 74 Principmeddelelse 12-21 fastslår Ved beregningen af tabt arbejdsfortjeneste tages der udgangspunkt i forælderens…

 Posted in Principafgørelse 2021