Ankestyrelsens principafgørelse D-21-08 om sygedagpenge – tjenestemandspension – fuldtidsforsikret – arbejdsløshedsdagpenge – A-kasse – beregning

256

Resume:

Der var ikke hjemmel i loven til at udbetale et højere beløb i sygedagpenge end arbejdsløshedsdagpenge.

Det fremgik direkte af loven, at sygedagpenge til et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse udgjorde samme beløb, som personen kunne modtage i arbejdsløshedsdagpenge, hvis personen ikke havde været syg.

Dette gjaldt, uanset at der i arbejdsløshedsdagpengene var modregnet for tjenestemandspensionen.

Love:

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 51

Sagsfremstilling:

En fuldtidsforsikret var siden 6. maj 2007 sygemeldt fra sin A-kasse. Hans arbejdsløshedsdagpenge havde været nedsat på grund af tjenestemandspension.

Kommunen modregnede hans tjenestemandspension i sygedagpengene.

Beskæftigelsesankenævnet tiltrådte kommunens afgørelse. Nævnet begrundede afgørelsen med, at sygedagpengene ikke kunne overstige det beløb, som han kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis han ikke havde været syg.

Manden klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen blev der blandt andet henvist til, at tjenestemandspension ikke var en social ydelse, og at den derfor ikke medførte fradrag i hans sygedagpenge.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvordan sygedagpengene skulle beregnes, når beregningsgrundlaget, som var arbejdsløshedsdagpenge, havde været nedsat med tjenestemandspensionen.

Afgørelse:

Manden havde ikke ret til udbetaling af sygedagpenge med et højere beløb end arbejdsløshedsdagpenge.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg begrundede afgørelsen med, at der ved beregningen af sygedagpenge blev lagt det af A-kassen oplyste beløb til grund.

Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at det fremgik direkte af loven, at sygedagpenge til et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse udgjorde samme beløb, som personen kunne modtage i arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende ikke havde været syg.

Der var således ikke hjemmel i loven til at udbetale et højere beløb i sygedagpenge end arbejdsløshedsdagpenge, som manden havde ret til fra A-kassen.

Mandens A-kasse oplyste, at hans arbejdsløshedsdagpenge havde været nedsat på grund af tjenestemandspension.

Hans sygedagpenge kunne således ikke overstige dette beløb.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kom således til samme resultatet som beskæftigelsesankenævnet.