Ankestyrelsens principafgørelse 243-09 om arbejdsskadesikring – personkreds – medarbejderrepræsentant – bestyrelse

256

Resume:

En medarbejderrepræsentant i arbejdsgivers bestyrelse var ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven i forbindelse med arbejdet som bestyrelsesmedlem.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke var et tjenesteforhold for medlemmerne af en bestyrelse i et selskab, idet bestyrelsen som sådan anses for at være arbejdsgiver. Medarbejderrepræsentanten var derfor ikke omfattet af lovens personkreds i forbindelse med sit arbejde som bestyrelsesmedlem.

Love:

Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 – § 2, stk. 1

Sagsfremstilling:

Sagen vedrørte anerkendelse af en anmeldt hændelse, som skete da han satte sig ind i bilen. Manden var valgt til medarbejderrepræsentant i sin arbejdsgivers bestyrelse og skulle på skadesdatoen køre hjemmefra tidlig morgen i firmabil til bestyrelsesmøde. Han steg akavet ind i bilen og fik herved skade på blandt andet lænden.

Bestyrelsesmødet var i arbejdsgivers interesse.

Arbejdsskadestyrelsen havde afvist at anerkende hændelsen som en arbejdsskade og begrundede sin afgørelse med, at manden ikke var omfattet af arbejdssikringsloven på skadestidspunktet. Arbejdsskadestyrelsen lagde vægt på, at den pågældende kom til skade, mens han var på vej til et midlertidigt arbejdssted og derfor ikke var omfattet af loven.

Det er antaget i praksis, at der ikke er et tjenesteforhold for medlemmerne af en bestyrelse i et selskab, idet bestyrelsen som sådan anses for at være arbejdsgiver. Bestyrelsesmedlemmerne er derfor ikke under deres arbejde som bestyrelsesmedlemmer omfattet af loven.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af om man som medarbejderrepræsentant i arbejdsgivers bestyrelse er omfattet af lovens personkreds.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at manden som medarbejderrepræsentant i arbejdsgivers bestyrelse ikke var omfattet af lovens personkreds. Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke var et tjenesteforhold for medlemmerne af en bestyrelse i et selskab, idet bestyrelsen som sådan ansås for at være arbejdsgiver. Han var derfor ikke omfattet af lovens personkreds, da han på skadestidspunktet fungerede som bestyrelsesmedlem.

Ankestyrelsen tiltrådte således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, men med en anden begrundelse.