principmeddelelse 65-19 om arbejdsskade – passiv rygning – lungekræft

256

Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis og fastslår

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 234-09 og 235-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Lungekræft som følge af passiv rygning er omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme, men efter medicinsk dokumentation skal der være tale om en massiv daglig påvirkning for passiv rygning gennem mange år.

Ankestyrelsen har behandlet to sager om anerkendelse af lungekræft som følge af passiv rygning. I begge sager var lungekræften opstået kort tid efter relevant påvirkning for passiv rygning, hvilket betød, at der ikke var tidsmæssig sammenhæng mellem påvirkningen og udviklingen af sygdommen. Der skal desuden gå cirka 10 år fra påvirkningen for passiv rygning, til lungekræften bryder ud.

I sag nr. 1 havde den daglige påvirkning i det meste af perioden ikke været tilstrækkelig stor, da påvirkningen for passiv rygning ikke havde varet hele dagen.

I sag nr. 2 havde påvirkningen for passiv rygning ikke været tilstrækkeligt langvarig, da tilskadekomne kun havde været udsat for passiv rygning i ca. 2 ½ år.

Baggrund for at offentliggøre denne principmeddelelse:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af de tidligere 234-09 og 235-09.

Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Ankestyrelsen har offentliggjort principmeddelelsen for at tydeliggøre og samle de spørgsmål, der er behandlet tidligere. Praksis er indarbejdet i denne principmeddelelse.

Gældende regler

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019.

• § 5 om anerkendelse af en erhvervssygdom som en arbejdsskade

• § 7, stk. 1, nr. 1 om anerkendelse af erhvervssygdomme, som er optaget på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings fortegnelse over erhvervssygdomme

• § 7, stk. 1, nr. 2, 1. led, om anerkendelse af erhvervssygdomme uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme, hvis sygdommen efter den nyeste medicinske dokumentation er forårsaget af arbejdet

• § 7, stk. 1, nr. 2, 2. led, om anerkendelse af erhvervssygdomme uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme, hvis sygdommen må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art

• § 7, stk. 3 om forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget inden anerkendelse af sådanne sygdomme

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme nr. 898 af 27. august 2019

• § § 1, 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 om generelle betingelser for anerkendelse af en erhvervssygdom efter fortegnelsen

Praksis

Kasserede:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af følgende tidligere principmeddelelser, som herefter ikke længere gælder (historisk). Praksis er indarbejdet i denne meddelelse:

234-09 og 235-09: lungekræft og passiv rygning

De konkrete afgørelser, der dannede grundlag for de tidligere principmeddelelser

Sag nr. 1, tidligere principmeddelelse 234-09, j.nr. 1213669-09

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 – §§ 5 og 7

Bekendtgørelser:

Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 94 af 4. februar 2009 om fortegnelse over erhvervssygdomme.

Afgørelse:

En mand havde været udsat for passiv rygning i perioden 1966-1970, hvor han arbejdede i et relativt lille rum sammen med 4-5 rygere. I perioden 1970-1993 røg alle hans kolleger, men der var tale om store rum, som var ventilerede. Han var dog udsat for passiv rygning i frokoststuen og under ugentlige møder. I perioden 2000-2005 var han udsat for passiv rygning, idet kollegerne røg i hans arbejdsrum, når de holdt pauser.

Manden var ikke selv ryger.

Manden fik konstateret lungekræft i 2008.

Arbejdsskadestyrelsen traf den 10. juni 2009 afgørelse om afvisning af anerkendelse af sygdommen efter fortegnelsen over erhvervssygdomme samt afslag på forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Afgørelse:

Ankestyrelsen afviste at anerkende lungekræft som følge af passiv rygning.

Ankestyrelsen vurderede, at den daglige udsættelse for passiv rygning ikke havde været så stor, at det kunne være årsag til lungekræften. Ankestyrelsen lagde vægt på, at udsættelsen for passiv rygning ikke havde varet hele dagen.

Lungekræft som følge af passiv rygning er omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme, men efter medicinsk dokumentation skal der være tale om en massiv daglig udsættelse for passiv rygning gennem mange år.

Der skal desuden gå cirka 10 år fra udsættelsen for passiv rygning, til lungekræften bryder ud.

Ankestyrelsen kom således til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen.

Sag nr. 2, tidligere principmeddelelse 235-09, j.nr. 1210956-09

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 – §§ 5 og 7

Bekendtgørelser:

Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 94 af 4. februar 2009 om fortegnelse over erhvervssygdomme.

Afgørelse:

En kvinde havde været udsat for passiv rygning i perioden marts 2003-august 2005. Hun arbejdede i et kontor på cirka 50 m2 med omkring 2,5 meter til loftet. I dette område var der 4 ud af 5 medarbejdere, der røg. Der var desuden kutyme for, at man kom ind på det kontor, hvor skadelidte sad, for at ryge.

Kvinden havde aldrig selv røget.

Kvinden fik i 2006 påvist strubekræft og lungekræft. Der var formentlig tale om primær lungekræft.

Afgørelse:

Ankestyrelsen afviste at anerkende lungekræft som en erhvervssygdom som følge af passiv rygning.

Ankestyrelsen vurderede, at udsættelsen for passiv rygning ikke havde været tilstrækkeligt langvarig, da kvinden kun havde været udsat for passiv rygning i ca. 2 ½ år.

Desuden havde kvinden allerede efter lidt mere end 1 år fået konstateret lungekræft.

Lungekræft som følge af passiv rygning er omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme, men efter medicinsk dokumentation skal der være tale om en massiv daglig udsættelse for passiv rygning gennem mange år.

Der skal desuden være gået cirka 10 år fra udsættelsen til passiv rygning, til lungekræften bryder ud.

Ankestyrelsen kom således til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer