Principmeddelelse 10-21 om sygedagpenge

256

principmeddelelse 10-21 om sygedagpenge – tidspunkt for ret til sygedagpenge – første fraværsdag

Principmeddelelse 10-21 fastslår

En sygemeldt lønmodtager, der ikke har ret til sygedagpenge fra sin arbejdsgiver eller arbejdsløshedsdagpenge fra sin arbejdsløshedskasse, har ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag.

Første fraværsdag

Ved første fraværsdag forstås den første hele dag, hvor den sygemeldte er fraværende på grund af egen sygdom. Der er derfor ikke ret til sygedagpenge for den dag, hvor en lønmodtager må gå tidligere hjem på grund af sygdom, selvom der er tale om en delvis sygemelding.

Øvrige betingelser

Retten til sygedagpenge fra kommunen er i øvrigt betinget af, at den sygemeldte opfylder de grundlæggende betingelser, herunder beskæftigelseskravet, at den sygemeldte ikke er omfattet af tidsbegrænsningen på første fraværsdag samt kravet om uarbejdsdygtighed.

Den konkrete sag

I den konkrete sag blev borgeren sygemeldt efter, at han var mødt frem på sit arbejde, men han var ikke fraværende den efterfølgende dag. Borger opfyldte ikke beskæftigelseskravet i forhold til sin arbejdsgiver, men modtog løn under sit sygefravær. Arbejdsgiver anmodede derfor om refusion fra kommunen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at arbejdsgiver ikke havde ret til sygedagpengerefusion, da borger kun var delvist fraværende én dag.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvilket tidspunkt retten til sygedagpenge fra kommunen indtræder fra i et tilfælde, hvor en lønmodtager bliver syg i løbet af en arbejdsdag.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om sygedagpenge, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 223 af 12. februar 2021,

• § 33, nr. 1, om tidspunktet for retten til sygedagpenge.

• § 54, stk. 1, om arbejdsgivers afledte ret til refusion.

Forvaltningsloven, senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014,

• § 24, stk. 1, om begrundelse og henvisning til retsregler.

Lovforarbejder

Lovforslag nr. 154/2005 om sygedagpenge, fremsat den 2. februar 2006,

• Uddrag af lovbemærkninger til § 33.

Ankestyrelsen har ikke andre principmeddelelser på området.

Den konkrete afgørelse

I har klaget over X kommunens afgørelse om afslag på sygedagpengerefusion for jeres medarbejder, Y. X kommune afgjorde sagen den 14. februar 2021.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort jeres sag.

Resultatet er:

• I havde ikke ret til sygedagpengerefusion for den 22. januar 2020.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet frem til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at jeres medarbejder ikke havde ret til sygedagpenge for den 22. januar 2020. Derfor havde I heller ikke ret til sygedagpengerefusion.

Hvad er afgørende for sagen

Jeres medarbejder blev sygemeldt den 22. januar 2020 efter, at jeres medarbejder var mødt frem på sit arbejde.

I har oplyst, at jeres medarbejder først blev ansat den 15. december 2019 og derfor ikke opfyldte beskæftigelseskravet i forhold til jer. Jeres medarbejder havde af denne grund heller ikke ret til sygedagpenge fra jer. I har alligevel udbetalt løn under sygdom for den 22. januar 2020, som I har søgt refusion for. I har endelig oplyst, at jeres medarbejder ikke var fraværende den efterfølgende dag.

Vi lægger vægt på, at jeres medarbejder har sygemeldt sig efter, at han var mødt frem på arbejde, og at han ikke var fraværende den efterfølgende arbejdsdag.

Vi bemærker hertil, at retten til sygedagpenge ifølge loven tidligst indtræder fra første fraværsdag.

Vi bemærker i den forbindelse, at første fraværsdag ifølge lovbemærkningerne skal forstås som den første hele dag, hvor den sygemeldte er fraværende. Der er dermed ikke ret til sygedagpenge for den dag, hvor den sygemeldte må tidligere hjem end planlagt.

Da jeres medarbejder kun var delvist fraværende én dag, havde han ikke ret til sygedagpenge fra kommunen. I havde derfor heller ikke ret til sygedagpengerefusion.

Om reglerne

Efter reglerne kan en arbejdsgiver kun få sygedagpengerefusion, hvis medarbejderen ville have haft ret til at få udbetalt sygedagpengene fra kommunen.

Retten til sygedagpenge fra kommunen indtræder tidligst fra den første fraværsdag. Ifølge lovbemærkningerne er der ikke ret til sygedagpenge for den dag, hvor en lønmodtager må gå hjem, selv om der er tale om en delvis sygemelding.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer