Kategori: Principafgørelse 2002

Principafgørelser fra år 2002

Ankestyrelsens principafgørelse L-1-02 om repatriering – reintegrationsbistand – nedsættelse

 Posted in Principafgørelse 2002 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse A-56-02 om sygebehandling – briller – billigere behandling – sagsoplysning – bevistvivl

 Posted in Principafgørelse 2002 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse A-55-02 om fleksjob – ledighedsydelse – ferie – tvungen feriedag

 Posted in Principafgørelse 2002 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse A-54-02 om kontanthjælp – enkeltudgifter – sygebehandling – behovsvurdering – bistandstillæg

 Posted in Principafgørelse 2002 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse A-50-02 om kontanthjælp – aktivering – fravær – åbent tilbud

 Posted in Principafgørelse 2002 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse R-8-02 om opholdskommune – hjælpeforanstaltninger – fælles forældremyndighed – folkeregisteradresse – handlekommune – bopæl i hver sin kommune – bistand til forældre

 Posted in Principafgørelse 2002 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse U-26-02 om tab af erhvervsevne – retsforlig – konkret vurdering – arbejdsskade

 Posted in Principafgørelse 2002 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse R-7-02 om mellemkommunal refusion – seneste opholdskommune – ophold i privat hjem – samlivsophævelse – midlertidigt ophold – krisecenter

 Posted in Principafgørelse 2002 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse C-49-02 om tabt arbejdsfortjeneste – handicappet barn – lønkompensation til begge forældre samtidig – udover 37 timer pr. uge – særlig situation

 Posted in Principafgørelse 2002 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse A-45-02 om kontanthjælp – formue – beregning – kommunens forpligtelse – officialmaksimen – sagens oplysning

 Posted in Principafgørelse 2002 Tagged ,