Kategori: Principafgørelse 2003

Principafgørelser fra år 2003

Ankestyrelsens principafgørelse B-3-03 om tilbagebetaling af forskudsvis udbetalt børnebidrag – oprindelige tilbagebetalingskrav – væsentlige retlige mangler – mangelfuld begrundelse – forlængelse af klagefrist

 Posted in Principafgørelse 2003 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse R-16-03 om mellemkommunal refusion – forældelse – afbrydelse – fremsættelse af krav

 Posted in Principafgørelse 2003 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse R-10-03 om mellemkommunal refusion – klagefrist – manglende klagevejledning – suspension af klagefrist – ugrundet passivitet – klagebegrænsning

 Posted in Principafgørelse 2003 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse P-34-03 om pension i udlandet – indtægtsgrundlag – bidrag til ratepension – Højesteret

 Posted in Principafgørelse 2003 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse P-33-03 om dialysebehandling – bistandstillæg – pension

 Posted in Principafgørelse 2003 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse P-32-03 om dobbelt forsørgelse – refusion – pension – erstatning for tab af erhvervsevne

 Posted in Principafgørelse 2003 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse M-5-03 om boligstøtte – tilbagebetaling – mod bedre vidende – ansøgningsskema – oplysningspligt

 Posted in Principafgørelse 2003 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse M-4-03 om boligstøtte – tilbagebetaling – mod bedre vidende – oplysningspligt – boligstøttemeddelelser – administrativ fejl – indtægtsstigning – husstandsindkomst

 Posted in Principafgørelse 2003 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse F-3-03 om notatpligt – garantiforskrifter – ugyldighed – udtalelse til lægekonsulent – partshøring

 Posted in Principafgørelse 2003 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse F-2-03 om bil – sletning af oplysninger – alkoholmisbrug – dokumentationshensyn – berigtigelse – notatpligt – konkret vurdering

 Posted in Principafgørelse 2003 Tagged ,