Kategori: Principafgørelse 2004

Principafgørelser fra år 2004

Ankestyrelsens principafgørelse U-19-04 om erhvervsevnetab – nedre grænse på 15% – blivende lønnedgang – oplysningsgrundlag – arbejdsskade

 Posted in Principafgørelse 2004 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse U-18-04 om nyt arbejdsskadebegreb – ulykke – sammenhæng mellem hændelse og helbredsfølger – arbejdsskade

 Posted in Principafgørelse 2004 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse S-1-04 om fødselshjælp – betaling – vilkår for behandling – kompetence

 Posted in Principafgørelse 2004 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse A-35-04 om kontanthjælp – tilbagebetaling – formue – indtægt – salg af biler

 Posted in Principafgørelse 2004 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse D-29-04 om forlængelse – ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag – dagpenge

 Posted in Principafgørelse 2004 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse P-45-04 om påbegyndelse af sag om forhøjelse – beskyttet beskæftigelse – resterhvervsevne – pension

 Posted in Principafgørelse 2004 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse P-44-04 om dispensation – medtage til udlandet – EU – tyrkisk statsborger – pension

 Posted in Principafgørelse 2004 Tagged , ,

Ankestyrelsens principafgørelse P-41-04 om efterbetaling – Vestre Landsret – suspension af forældelsesfrist – myndighedsbehandling – sagsbehandlingstid – praksis – retskrav – pension – genoptagelse

 Posted in Principafgørelse 2004 Tagged , ,

Ankestyrelsens principafgørelse P-43-04 om pensionstillæg – beregning – samlevende – pension fra før den 1. marts 1999 – pension

 Posted in Principafgørelse 2004 Tagged , ,

Ankestyrelsens principafgørelse N-9-04 om virksomhedspraktik – arbejdsredskaber – arbejdstøj – revalidering

 Posted in Principafgørelse 2004 Tagged , ,