Kategori: Principafgørelse 2005

Principafgørelser fra år 2005

Ankestyrelsens principafgørelse R-11-05 om opholdskommune – længstlevende forælder afgået ved døden

 Posted in Principafgørelse 2005 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse P-31-05 om forældelse – førtidspension – genoptagelse – Højesterets dom

 Posted in Principafgørelse 2005 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse N-13-05 om fleksjob – løntilskud – privat aftalt pensionsordning uden overenskomstmæssigt grundlag

 Posted in Principafgørelse 2005 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse D-35-05 om beregningsgrundlag – selvstændige – overført underskud fra ægtefælle

 Posted in Principafgørelse 2005 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse C-61-05 om bedømmelsesgrundlag – ledighedsydelse – visiteret – fleksjob – bil

 Posted in Principafgørelse 2005 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse C-53-05 om merudgift – boligindskud – enkeltudgift – flytning

 Posted in Principafgørelse 2005 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse A-47-05 om kontanthjælp – social begivenhed – folkepension

 Posted in Principafgørelse 2005 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse A-45-05 om kontanthjælp – tilbagebetaling – børneopsparing – formue – kassekredit – uforfalden gæld – uforsvarlig økonomi – indfrielse af gæld

 Posted in Principafgørelse 2005 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse A-44-05 om kontanthjælp – rådighedskrav – problemer ud over ledighed – manglende medvirken – sygdom – førtidspension

 Posted in Principafgørelse 2005 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse U-14-05 om afgørelsestidspunkt – fremtidige behandlingsudgifter – udgifter til helbredelse – stationærtidspunkt – arbejdsskade

 Posted in Principafgørelse 2005 Tagged ,