Kategori: Principafgørelse 2006

Principafgørelser fra år 2006

Ankestyrelsens principafgørelse A-35-06 om kontanthjælp – løbende udgifter – varetægtsfængslet – indsat til afsoning – rådighed

 Posted in Principafgørelse 2006 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse A-34-06 om kontanthjælp – starthjælp – EU – borger – arbejdstagerstatus

 Posted in Principafgørelse 2006 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse A-33-06 om særlig støtte – merudgift – boligudgift – nedsat psykisk funktionsevne – unge under 25 år

 Posted in Principafgørelse 2006 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse P-27-06 om Nordisk Konvention – optjening – Grønland – udsendt – pension

 Posted in Principafgørelse 2006 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse N-18-06 om fleksjob – hjælp til kortvarige kurser – konkret arbejdsproces

 Posted in Principafgørelse 2006 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse P-26-06 om helbredstillæg – indekskontrakt – fiktivt beløb – pension

 Posted in Principafgørelse 2006 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse M-12-06 om boligydelse – tilbagebetaling – flytning – uberettiget – oplysningspligt – mod bedre vidende – nedsat funktionsevne

 Posted in Principafgørelse 2006 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse M-11-06 om boligstøtte – tilbagebetaling – condictio indebiti – fejludbetaling

 Posted in Principafgørelse 2006 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse C-57-06 om bil – trivselsbil – kørselsbehov – chaufførmuligheder – bofællesskab – socialpædagogisk bistand

 Posted in Principafgørelse 2006 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse C-55-06 om afdragsfrihed – uddannelse – forrevalidering – kontanthjælp – bil

 Posted in Principafgørelse 2006 Tagged ,