Kategori: Principafgørelse 2007

Principafgørelser fra år 2007

Ankestyrelsens principafgørelse U-11-07 om erhvervssygdom – arbejde med mus – CAD – computerarbejde – sygdomme i bevægeapparatet – arbejdsskade

 Posted in Principafgørelse 2007 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse R-9-07 om opholdskommune – klage – kompetence – indsat i fængsel – flytteudgifter

 Posted in Principafgørelse 2007 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse P-14-07 om personligt tillæg – børnebidrag – gæld til det offentlige

 Posted in Principafgørelse 2007 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse P-13-07 om dødsfald – afgørelse – klageberettiget – pension – standsning

 Posted in Principafgørelse 2007 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse N-10-07 om fleksjob – selvstændig erhvervsdrivende – anpartsselskab – afgørende indflydelse

 Posted in Principafgørelse 2007 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse M-7-07 om boligstøtte – overdragelse – ejerbolig – samme bolig som lejer – nær tilknytning mellem lejer og udlejer – omgåelse – særlige forhold

 Posted in Principafgørelse 2007 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse H-3-07 om børnebidrag – opkrævning – opsættende virkning – kompetence

 Posted in Principafgørelse 2007 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse C-39-07 om frakendelse – tidligere bevilget bilstøtte – gangdistance – ikke særligt skånebehov – lang afstand til offentlig transport – leddegigt – trivselsbil – bil – hjælpemidler

 Posted in Principafgørelse 2007 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse B-7-07 om børnetilskud – ophør – enlig forsørger – manglende bekræftelse – afgørelse – betids

 Posted in Principafgørelse 2007 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse A-28-07 om starthjælp – udmåling – gift – samlivsophør – faktisk adskilt – separation – kompetent myndighed

 Posted in Principafgørelse 2007 Tagged ,