Kategori: Principafgørelse 2009

Principafgørelser fra år 2009

Ankestyrelsens principafgørelse 224-09 om pension – helbredstillæg – likvid formue – invalidesum – erstatning for tab af erhvervsevne

 Posted in Principafgørelse 2009 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 225-09 om sygedagpenge – langvarig eller kronisk lidelse – hybermobilitet – dokumentation

 Posted in Principafgørelse 2009 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 229-09 om boligstøtte – fast bopæl – processuelt ophold

 Posted in Principafgørelse 2009 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 230-09 om merudgifter – diabetes – kost

 Posted in Principafgørelse 2009 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 241-09 om arbejdsskade – den sikrede personkreds – interessentskab – anpartsselskab – antagelsesforhold – selvstændigt erhvervsdrivende – lønmodtager

 Posted in Principafgørelse 2009 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 243-09 om arbejdsskadesikring – personkreds – medarbejderrepræsentant – bestyrelse

 Posted in Principafgørelse 2009 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 245-09 om arbejdsskade – afgørelsesbegrebet – frist for genoptagelse

 Posted in Principafgørelse 2009 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 250-09 om kontanthjælp – enkeltydelser – overlevelseshjælp – hjælp til forsørgelse – separation

 Posted in Principafgørelse 2009 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 251-09 om barselsdagpenge – forlængelse – administrativ fejl

 Posted in Principafgørelse 2009 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 254-09 om merudgift – voksne – graviditetsbehandling – offentlige behandlingssystem – privathospital – sektoransvarlighedsprincip – behandling

 Posted in Principafgørelse 2009 Tagged ,