Kategori: Principafgørelse 2010

Principafgørelser fra år 2010

Ankestyrelsens principafgørelse 251-10 om mellemkommunal refusion – boform – eget hjem

 Posted in Principafgørelse 2010 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 252-10 om mellemkommunal refusion – boformer – eget hjem – antal støttetimer – sidestilles

 Posted in Principafgørelse 2010 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 253-10 om mellemkommunal refusion – boform – eget hjem

 Posted in Principafgørelse 2010 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 254-10 om arbejdsskade – arbejdsforhold – firmaarrangementer – afgrænsning mellem arbejde og fritid

 Posted in Principafgørelse 2010 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 256-10 om ulykke – tilbud om vejledning og opkvalificering – aktiv – beskæftigelsesindsats – rette forsikringsselskab – nytteværdi – personkreds

 Posted in Principafgørelse 2010 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 226-10 om sygedagpenge – afgørelse – anden aktør – kompetence

 Posted in Principafgørelse 2010 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 227-10 om sygedagpenge – refusion – arbejdsgiver – uretmæssig udbetaling – domstolen

 Posted in Principafgørelse 2010 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 228-10 om sygedagpenge – medlemskab af arbejdsløshedskasse – beskæftigelseskrav – sygdom – revalidering

 Posted in Principafgørelse 2010 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 231-10 om tabt arbejdsfortjeneste – nedsættelse – afviklingsperiode – handicappet barn

 Posted in Principafgørelse 2010 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 234-10 om boligindretning – nødvendig – hæve/sænke puslebord

 Posted in Principafgørelse 2010 Tagged ,