Kategori: Principafgørelse 2011

Principafgørelser fra år 2011

Ankestyrelsens principafgørelse 207-11 om arbejdsskade – partshøring – partsrepræsentation – udsættelse – genvurdering – formkrav

 Posted in Principafgørelse 2011 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 208-11 om førtidspension – overgang til folkepension – invaliditetsbeløb – pensioniststatus – tilkendelsestidspunkt – virkningstidspunkt

 Posted in Principafgørelse 2011 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 210-11 om social pension – opsat pension – bopæl – udlandet – diplomat – stedlig kompetence

 Posted in Principafgørelse 2011 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 211-11 om førtidspension – frakendelse – borger – ønsker – tidspunkt

 Posted in Principafgørelse 2011 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 213-11 om kontanthjælp – ægtefæller – supplerende kontanthjælp – hjemmel – udbetaling

 Posted in Principafgørelse 2011 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 214-11 om kontanthjælp – tilbagebetaling – oplysningspligt – bortfald af anden ydelse

 Posted in Principafgørelse 2011 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 217-11 om virksomhedspraktik – konkurrenceforvridende – klage – kompetence

 Posted in Principafgørelse 2011 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 218-11 om jobplan – gyldighed – udkast til jobplan – manglende underskrift

 Posted in Principafgørelse 2011 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 222-11 om plejevederlag – hidtidig indtægt – maksimum

 Posted in Principafgørelse 2011 Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 224-11 om boligindretning – boligskift – selv anskaffet

 Posted in Principafgørelse 2011 Tagged ,