Kategori: Principafgørelse 2013

Principafgørelser fra år 2013

Ankestyrelsens principafgørelse 125-13 om børnetilskud – enlig-erklæring – e-boks – digital post – vejledningsforpligtelse

 Posted in Principafgørelse 2013 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene – overvåget samvær – afbrydelse af samvær

 Posted in Principafgørelse 2013 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 123-13 om aflastning – anbringelse – mellemkommunal refusion

 Posted in Principafgørelse 2013 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 122-13 om merudgifter – opfølgning – boligudgift – skøn

 Posted in Principafgørelse 2013 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 120-13 om førtidspension – frakendelse – betingelser

 Posted in Principafgørelse 2013 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 119-13 om førtidspension – revision – psykisk lidelse

 Posted in Principafgørelse 2013 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 117-13 om kontanthjælp – fradrag – kost – boligudgifter – indlæggelse – behandlingsdom

 Posted in Principafgørelse 2013 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 116-13 om arbejdsskade – udgifter til advokat

 Posted in Principafgørelse 2013 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 115-13 om keton – ketonstrimler – diabetes – måling – hjælpemiddel – væsentlig – væsentlighedskriterium – formål

 Posted in Principafgørelse 2013 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 112-13 om kontanthjælp – husleje – huslejerestance – udsættelsestruet

 Posted in Principafgørelse 2013 Tagged , , ,