Kategori: Principafgørelse 2014

Principafgørelser fra år 2014

Ankestyrelsens principafgørelse 90-14 om beskyttet beskæftigelse – erhvervspræget formål – nedsættelse – funktionsevne

 Posted in Principafgørelse 2014 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 89-14 om aktivitets- og samværstilbud – formål – omfang – funktionsevne

 Posted in Principafgørelse 2014 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 88-14 om kontanthjælp – uddannelseshjælp – sanktioner – rimelig grund – personlig kontakt

 Posted in Principafgørelse 2014 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 87-14 om uddannelseshjælp – uddannelsespålæg – revision – sanktion – garantiforskrift – ugyldighed

 Posted in Principafgørelse 2014 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 86-14 om kontanthjælp – sanktioner – tilmelding til Jobnet – manglende tjek af jobforslag – vejledning – påmindelse

 Posted in Principafgørelse 2014 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 85-14 om kontanthjælp – uddannelseshjælp – sanktioner – uddannelsesophør

 Posted in Principafgørelse 2014 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 84-14 om anbringelse – formandsafgørelse – godkendelse – hjemgivelsesperiode

 Posted in Principafgørelse 2014 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 83-14 om sygedagpenge – dokumentation uarbejdsdygtighed – udbetalingstidspunkt – procedure ved ansøgning – første fraværsdag

 Posted in Principafgørelse 2014 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 82-14 om sygedagpenge – § 56-aftale – behandling – barnløshed

 Posted in Principafgørelse 2014 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 77-14 om mellemkommunal refusion – frit valg – visitation – personkreds

 Posted in Principafgørelse 2014 Tagged , , ,