Kategori: Principafgørelse 2015

Principafgørelser fra år 2015

Ankestyrelsens principafgørelse 82-15 om beboerindskudslån – afslag – fuldt tilfredsstillende bolig

 Posted in Principafgørelse 2015 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 78-15 om ledsageordning – personkreds – psykisk nedsat funktionsevne – sindslidelse – botilbud

 Posted in Principafgørelse 2015 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 77-15 om hjælpemiddel – behandlingsredskab – epilepsialarm – afgrænsning – væsentlighed

 Posted in Principafgørelse 2015 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 76-15 om selvudpeget hjælp – ansøgningstidspunkt – godkendelsestidspunkt – naturalydelse – kontant tilskud

 Posted in Principafgørelse 2015 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 111-15 om diabetes – druesukker – lavt blodsukker

 Posted in Principafgørelse 2015 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 110-15 om merudgifter – forhøjet husleje – boligskift

 Posted in Principafgørelse 2015 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 108-15 om opholds- og handlekommune – hjemvisning – borger er flyttet – stedlig kompetence

 Posted in Principafgørelse 2015 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 106-15 om tandbehandling – nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet – tandlægekonsulentens rolle

 Posted in Principafgørelse 2015 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 105-15 om tandbehandling – forhåndsgodkendelse – samlet behandlingsforløb

 Posted in Principafgørelse 2015 Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 102-15 om sygedagpenge – Højesteretsdom – forlængelse – afklaring af arbejdsevnen – gyldig afgørelse – tilbagevirkende kraft

 Posted in Principafgørelse 2015 Tagged , , ,