Kategori: Principafgørelse 2018

Principafgørelser fra år 2018

principafgørelse 64-18 om arbejdsskade – praktikforløb – nyttekriteriet – sikringspligtig arbejdsgiver

 Posted in Principafgørelse 2018 Tagged , , ,

principafgørelse 63-18 om sygedagpenge – revurderingstidspunkt – forlængelse – lønmodtager

 Posted in Principafgørelse 2018 Tagged , , ,

principafgørelse 62-18 om sygedagpenge – anmeldelse – revurderingstidspunkt

 Posted in Principafgørelse 2018 Tagged , , ,

principafgørelse 61-18 om uarbejdsdygtighed – raskmelding – tilbagevirkende kraft

 Posted in Principafgørelse 2018 Tagged , , ,

principafgørelse 60-18 om handleplan – ordensforskrift – klageadgang

 Posted in Principafgørelse 2018 Tagged , , ,

principafgørelse 59-18 om tabt arbejdsfortjeneste – selvstændig – indtjeningsevnen – nystartet virksomhed

 Posted in Principafgørelse 2018 Tagged , , ,

principafgørelse 58-18 om arbejdsevne – dokumentationskrav – udviklingsperspektiv

 Posted in Principafgørelse 2018 Tagged , , ,

principafgørelse 57-18 om særlig støtte – nettoboligudgift – krav til den faktiske bolig

 Posted in Principafgørelse 2018 Tagged , , ,

principafgørelse 56-18 om nærtstående – pasning af døende – døgnophold

 Posted in Principafgørelse 2018 Tagged , , ,

principafgørelse 54-18 om 225-timersreglen – ægtepar – bortfald – fradrag for indtægter

 Posted in Principafgørelse 2018 Tagged , , ,