Kategori: Principafgørelse 2019

Principafgørelser fra år 2019

principmeddelelse 106-19 om punktsanktion – nedsættelse af hjælp – sygemelding – vejledning

 Posted in Principafgørelse 2019 Tagged , , ,

principmeddelelse 105-19 om tabt arbejdsfortjeneste

 Posted in Principafgørelse 2019 Tagged , , ,

principafgørelse 104-19 om borgerstyret personlig assistance

 Posted in Principafgørelse 2019 Tagged , , ,

principmeddelelse 103-19 om revalidering – nedsættelse

 Posted in Principafgørelse 2019 Tagged , , ,

principafgørelse 102-19 om almenboligloven – godkendelse af lejemål

 Posted in Principafgørelse 2019 Tagged , , ,

principafgørelse 101-19 om ældrebolig – plejebolig – visitationskriterier

 Posted in Principafgørelse 2019 Tagged , , ,

principmeddelelse 100-19 om beboerindskudslån – pligtlån

 Posted in Principafgørelse 2019 Tagged , , ,

principmeddelelse 99-19 om beboerindskudslån – pligtlån – undtagelser

 Posted in Principafgørelse 2019 Tagged , , ,

principmeddelelse 98-19 om sygedagpenge – pensionister – helhedsvurdering

 Posted in Principafgørelse 2019 Tagged , , ,

principmeddelelse 97-19 om inhabilitet – samme sagsbehandler – tidligere sag i Ankestyrelsen

 Posted in Principafgørelse 2019 Tagged , , ,