Kategori: Principafgørelse 2020

Principafgørelser fra år 2020

principmeddelelse 40-20 om børnetilskud – enlig forsørger – sammenblandet økonomi – fælles konto – købt bolig sammen

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 39-20 om sygedagpenge – forlængelse – læge-behandling – konkret vurdering

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 38-20 om arbejdsskade – ulykke – personskadebegrebet – oplysningsgrundlag – forudbestående

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 37-20 om arbejdsskade – tab af erhvervsevne – midlertidigt fleksjob – midlertidig afgørelse – endelig afgørelse

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 36-20 om kontanthjælp – selvstændig erhvervsdrivende – social begivenhed – fradrag for indtægter – beregnet kontanthjælp – overførsel af overskud – faktisk indtægt – hovederhverv – bierhverv – rådighed

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 35-20 om tilbagebetaling – urigtige oplysninger – berettigede forventninger

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 34-20 om tilbud – ønsker og forudsætninger – hurtigst muligt i beskæftigelse – medindflydelse – skøn – højskoleophold – vægttab – ophør af tilbud

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 33-20 om økonomisk støtte – transportudgifter – samvær med anbragt barn – opretholde stabil kontakt – økonomiske forhold

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 32-20 om kontanthjælp – opholdskravet – særlige grunde – manglende indtægt – krav til dokumentation

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 31-20 om personlig assistance – udmåling – timer – arbejdstid – flere ansættelsesforhold – ventetid

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,