Kategori: Principafgørelse 2021

Principafgørelser fra år 2021

principmeddelelse 20-21 om forældrebetaling – bebyrdende afgørelse

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 19-21 om arbejdsskade – tab af erhvervsevne – selvstændig erhvervsdrivende

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 18-21 om ressourceforløb – indsats – afklaring af arbejdsevne – beskæftigelsestilbud

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , , ,

Principmeddelelse 17-21 om billigst egnede bil – særlig indretning – ansøgningstidspunkt

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

Principmeddelelse 16-21 om boligstøtte – fraflytning og tilbagebetaling

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

Principmeddelelse 15-21 om fradrag og nedsættelse af ydelse – sanktioner – rådighed – vejledning – gruppevejledning

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , , ,

Principmeddelelse 14-21 om sygedagpenge – beskæftigelseskrav – orlov uden løn

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , , ,

Principmeddelelse 13-21 om arbejdsskade – tilbagebetaling – kompetence – privatretlig aftale

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

Principmeddelelse 12-21 om tabt arbejdsfortjeneste – beregning – seneste lønindtægt – fleksjob

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

Principmeddelelse 11-21 om ulovligt skolefravær – standsning af børne- og ungeydelsen

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,