Kategori: Jcenter

Skrevet af eller til siden

SU – EU-arbejdstager – uforskyldt ledig

 Posted in Jcenter Tagged , , , , , ,

principmeddelelse 47-19 om behandlingsmæssigt fripladstilskud – varigt nedsat funktionsevne – almindeligt – særligt dagtilbud

 Posted in Jcenter Tagged , , ,

Ankestyrelsens principafgørelse 87-11 om arbejdsskade – personkreds – sikringspligtig arbejdsgiver

 Posted in Jcenter Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse 42-10 om mellemkommunal refusion – klagemulighed – aftale

 Posted in Jcenter Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse B-4-07 om børnetilskud – børnebidrag – forskudsvis udbetaling – bidragspligtiges død – særligt børnetilskud

 Posted in Jcenter Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse R-5-07 om opholdskommune – folkeregisterkommune – kompetence – mellemkommunal refusion

 Posted in Jcenter Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse C-7-07 om voksne med handicap – tandbehandling – merudgifter til voksne

 Posted in Jcenter Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse C-4-07 om boligindretning – hjælpemiddel – el-udtag – el-kørestol

 Posted in Jcenter Tagged ,

Ankestyrelsens principafgørelse N-17-06 om fleksjob – tilskud til selvstændig virksomhed – landbrug – arbejdsevne – 7-dages uge

 Posted in Jcenter Tagged ,