principmeddelelse 3-21 om sygedagpenge – § 56-aftale – varigt nedsat arbejdsevne

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 2-21 om samvær – anbragt barn eller ung – vilkår – stedlig regulering – formålet med anbringelsen – kommunens kompetence

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 1-21 om foranstaltninger – samvær – retlig interesse

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 40-20 om børnetilskud – enlig forsørger – sammenblandet økonomi – fælles konto – købt bolig sammen

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 39-20 om sygedagpenge – forlængelse – læge-behandling – konkret vurdering

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 38-20 om arbejdsskade – ulykke – personskadebegrebet – oplysningsgrundlag – forudbestående

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 37-20 om arbejdsskade – tab af erhvervsevne – midlertidigt fleksjob – midlertidig afgørelse – endelig afgørelse

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 36-20 om kontanthjælp – selvstændig erhvervsdrivende – social begivenhed – fradrag for indtægter – beregnet kontanthjælp – overførsel af overskud – faktisk indtægt – hovederhverv – bierhverv – rådighed

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 35-20 om tilbagebetaling – urigtige oplysninger – berettigede forventninger

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 34-20 om tilbud – ønsker og forudsætninger – hurtigst muligt i beskæftigelse – medindflydelse – skøn – højskoleophold – vægttab – ophør af tilbud

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,