Tag: #Jobcenter

Forstår du jobcenter afgørelsen?
Få hjælp via principmeddelelser til at forstå afgørelser. Hvorfor afgørelsen er som den er. Om muligt, hvor du kan bede dem genoverveje, om det er helt efter bogen.

principmeddelelse 20-21 om forældrebetaling – bebyrdende afgørelse

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

Giver det mening?

 Posted in Borgerindlæg Tagged , , , ,

principmeddelelse 19-21 om arbejdsskade – tab af erhvervsevne – selvstændig erhvervsdrivende

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

FOU 2021-21.

 Posted in Ombudsmandsudtalelse Tagged , , ,

principmeddelelse 18-21 om ressourceforløb – indsats – afklaring af arbejdsevne – beskæftigelsestilbud

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , , ,

Principmeddelelse 17-21 om billigst egnede bil – særlig indretning – ansøgningstidspunkt

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

Principmeddelelse 16-21 om boligstøtte – fraflytning og tilbagebetaling

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

SU – EU-arbejdstager – uforskyldt ledig

 Posted in Jcenter Tagged , , , , , ,

Principmeddelelse 15-21 om fradrag og nedsættelse af ydelse – sanktioner – rådighed – vejledning – gruppevejledning

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , , ,

Principmeddelelse 14-21 om sygedagpenge – beskæftigelseskrav – orlov uden løn

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , , ,