Tag: #Jobcenter

Forstår du jobcenter afgørelsen?
Få hjælp via principmeddelelser til at forstå afgørelser. Hvorfor afgørelsen er som den er. Om muligt, hvor du kan bede dem genoverveje, om det er helt efter bogen.

Principmeddelelse 13-21 om arbejdsskade – tilbagebetaling – kompetence – privatretlig aftale

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

Principmeddelelse 12-21 om tabt arbejdsfortjeneste – beregning – seneste lønindtægt – fleksjob

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

Principmeddelelse 11-21 om ulovligt skolefravær – standsning af børne- og ungeydelsen

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

Principmeddelelse 10-21 om sygedagpenge

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , , ,

principmeddelelse 9-21 om forsorgshjemmets rolle – efterforsorg

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 8-21 om opholdskommune – mellemkommunal refusion – forsorgshjem – efterforsorg – pligt til at hjælpe

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 7-21 om arbejdsskade – anmeldelsesfrist – fristens udløb

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 6-21 om stedbarnsadoption – anvendelse af surrogatmor

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 5-21 om samvær – netværk – afbrydelse

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 4-21 om indstilling til børn og unge-udvalget – alternative indstillinger – samvær – overgreb – betydningen af en sigtelse

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,