Tag: #Jobcenter

Forstår du jobcenter afgørelsen?
Få hjælp via principmeddelelser til at forstå afgørelser. Hvorfor afgørelsen er som den er. Om muligt, hvor du kan bede dem genoverveje, om det er helt efter bogen.

principmeddelelse 3-21 om sygedagpenge – § 56-aftale – varigt nedsat arbejdsevne

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 2-21 om samvær – anbragt barn eller ung – vilkår – stedlig regulering – formålet med anbringelsen – kommunens kompetence

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 1-21 om foranstaltninger – samvær – retlig interesse

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 40-20 om børnetilskud – enlig forsørger – sammenblandet økonomi – fælles konto – købt bolig sammen

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 39-20 om sygedagpenge – forlængelse – læge-behandling – konkret vurdering

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 38-20 om arbejdsskade – ulykke – personskadebegrebet – oplysningsgrundlag – forudbestående

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 37-20 om arbejdsskade – tab af erhvervsevne – midlertidigt fleksjob – midlertidig afgørelse – endelig afgørelse

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 36-20 om kontanthjælp – selvstændig erhvervsdrivende – social begivenhed – fradrag for indtægter – beregnet kontanthjælp – overførsel af overskud – faktisk indtægt – hovederhverv – bierhverv – rådighed

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 35-20 om tilbagebetaling – urigtige oplysninger – berettigede forventninger

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,

principmeddelelse 34-20 om tilbud – ønsker og forudsætninger – hurtigst muligt i beskæftigelse – medindflydelse – skøn – højskoleophold – vægttab – ophør af tilbud

 Posted in Principafgørelse 2020 Tagged , , ,