Tag: #jcenterdk

principmeddelelse 20-21 om forældrebetaling – bebyrdende afgørelse

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

Giver det mening?

 Posted in Borgerindlæg Tagged , , , ,

principmeddelelse 19-21 om arbejdsskade – tab af erhvervsevne – selvstændig erhvervsdrivende

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

FOU 2021-21.

 Posted in Ombudsmandsudtalelse Tagged , , ,

principmeddelelse 18-21 om ressourceforløb – indsats – afklaring af arbejdsevne – beskæftigelsestilbud

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , , ,

Principmeddelelse 17-21 om billigst egnede bil – særlig indretning – ansøgningstidspunkt

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

Principmeddelelse 16-21 om boligstøtte – fraflytning og tilbagebetaling

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

SU – EU-arbejdstager – uforskyldt ledig

 Posted in Jcenter Tagged , , , , , ,

2021-15. Genoptagelse af sager af egen drift. Administrative vanskeligheder. Verserende sager om løbende ydelser

 Posted in Ombudsmandsudtalelse Tagged , , , ,

Principmeddelelse 15-21 om fradrag og nedsættelse af ydelse – sanktioner – rådighed – vejledning – gruppevejledning

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , , ,