Tag: #principafgørelse

Principmeddelelse 12-21 om tabt arbejdsfortjeneste – beregning – seneste lønindtægt – fleksjob

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

Principmeddelelse 11-21 om ulovligt skolefravær – standsning af børne- og ungeydelsen

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

Principmeddelelse 10-21 om sygedagpenge

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , , ,

principmeddelelse 9-21 om forsorgshjemmets rolle – efterforsorg

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 8-21 om opholdskommune – mellemkommunal refusion – forsorgshjem – efterforsorg – pligt til at hjælpe

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 7-21 om arbejdsskade – anmeldelsesfrist – fristens udløb

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 6-21 om stedbarnsadoption – anvendelse af surrogatmor

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 5-21 om samvær – netværk – afbrydelse

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 4-21 om indstilling til børn og unge-udvalget – alternative indstillinger – samvær – overgreb – betydningen af en sigtelse

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,

principmeddelelse 3-21 om sygedagpenge – § 56-aftale – varigt nedsat arbejdsevne

 Posted in Principafgørelse 2021 Tagged , , ,